Warunki rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach grupowych w ferie.


INFORMACJA ORGANIZATORA ZAJĘĆ.
1. Nazwa oferty : Grupowe zajęcia w ferie zimowe
2. Forma wypoczynku: od poniedziałku do piątku 2 godzinne zajęcia grupowe z narciarstwa lub snowboardu
3. Miejsce zajęć sportowych: 02-202 Warszawa, ul. Drawska 22
4. część stacjonarna: Szkoła Narciarstwa i Snowboardu 2Times

 

Rezygnacja z zajęć

1. Opiekun może zrezygnować z udziału w zajęciach, przesyłając oświadczenie na adres kontakt@2times.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu uprzednio wpłaconej kwoty.

2. Istnieje jednorazowa możliwość wymiany terminów, jeżeli Opiekun poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 4 dni przed rozpoczęciem zajęć. Warunkiem koniecznym zmiany terminu jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc.

3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora; osobie, która rezygnuje z zajęć, wypłaca się kwotę potrąconą o koszta rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji.

  • o rezygnacja na więcej niż 6 dni przed rozpoczęciem zajęć – potrącane jest 0% wpłaty i/lub bezpłatne przeniesienie całej kwoty na następny tydzień ferii w danym roku,
  • o od 6 do 4 dni – potrącane jest 50% wartości wpłaty, lub przeniesie jej, z 0% potrąceniem na następny tydzień ferii w danym roku,
  • o rezygnacja na mniej niż 4 dni przed rozpoczęciem się turnusu lub w czasie jego trwania, powoduje całkowitą utratę całość ceny i nie uprawnia do ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty. ( NIE wyłączając chorób i innych zdarzeń losowych – niniejszą usługę proszę traktować jak bilet lotniczy nie podlegający zwrotom ).
  • o Koszt wypożyczenia sprzętu sportowego na pojedyncze spotkanie to 35zł.

4. W przypadku nie odbycia się zajęć z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych, uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty płatności lub nieodpłatnego uczestnictwa w innym terminie, Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową Opiekuna o nastałej sytuacji, nie później niż w przeciągu 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

5. Telefon do osoby wyznaczonej przez organizatora: 517 249 113