Warunki rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach grupowych w ferie.


INFORMACJA ORGANIZATORA ZAJĘĆ.

WARUNKI REZYGNACJI

 

INFORMACJA  ORGANIZATORA WYPOCZYNKU. 

 1. Nazwa oferty : Szkolenia z 2Times
 2. Forma wypoczynku: Zajęcia narciarskie i/oraz ogólno sportowe  
 3. Miejsce zajęć sportowych w Polsce: Warszawa i/oraz Zakopane, Kielce
 4. część stacjonarna: Warszawa i/oraz Zakopane, Kielce

 

Rezygnacja z turnusu

 1. Istnieje jednorazowa możliwość wymiany szkoleń, jeżeli Opiekun drogą mailową poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Warunkiem koniecznym zmiany terminu lub/i lokalizacji  jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc.

 

 1. Opiekun może zrezygnować z udziału w Szkoleniu, przesyłając oświadczenie na adres kontakt@2times.pl. Data wysłania maila informującego o rezygnacji, decyduje o wysokości zwrotu wpłaconej kwoty.
 1. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora; osobie, która rezygnuje ze szkolenia, wypłaca się kwotę potrąconą o koszta rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji.
  • rezygnacja na więcej niż 21 dni przed rozpoczęciem Turnusu – potrącane jest 0% wpłaty i/lub bezpłatne przeniesienie całej kwoty na inny turnus,
  • od 21 do 10 dni – potrącane jest 50% wartości wpłaty, lub przeniesie jej, z 0% potrąceniem na inny termin,
  • od 10 do 4 dni – przed rozpoczęciem turnusu powoduje całkowitą utratę  całość ceny.  Zwracana jest kwota stawki za wyżywienie jaka jest ustalona na 20zł/dziennie,
  • rezygnacja na mniej niż 4 dni przed rozpoczęciem się turnusu lub w czasie jego trwania,  powoduje całkowitą utratę  całość ceny i nie uprawnia do ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty. ( NIE wyłączając chorób i innych zdarzeń losowych – niniejszą usługę proszę traktować jak bilet lotniczy nie podlegający zwrotom ).
 1. Jeżeli organizator odwołuje turnus z przyczyn niezależnych od klienta (np. nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych), klient ma prawo, według swojego wyboru:
 • dokonać zmiany na inny termin szkolenia, lub/i inną dostępną w ofercie formę szkolenia,
 • żądać natychmiastowego zwrotu wniesionej wpłaty.
 1. Do 4 dni przed rozpoczęciem się turnusu, organizator ma prawo zaproponować zmianę na inną formę szkolenia  lub zwrócić pełną kwotę wpłaty jaką dokonał już opiekun np. w przypadku braku minimalnej ilości chętnych.
 • Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową Opiekuna o nastałej sytuacji nie później niż w przeciągu 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

 1. Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w szkoleniu, stosownie do oferty ubezpieczycieli, w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.