REGULAMIN

Regulamin płatności online serwisu www.2times.pl i www.gorka-szczesliwicka.com

  1. Regulacja dotycząca zarządzania danymi osobowymi:

a) Niniejszy Regulamin sporządzony został przez spółkę 2Times sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ks. Piotra Skargi 61/30, 03-514 Warszawa, i oddziałami przy ul. Dominika Merliniego 2A, 02-511 Warszawa, oraz przy ul. Drawskiej 22, 02-202 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523921, NIP: 701-043-94-16 

b) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest 2Times sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-501 Warszawa, ks. Piotra Skargi 61/30, 03-514 Warszawa. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest Pani Magdalena Zantara (e-mail: biuro@2times.pl).  

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia komunikacji niezbędnej do dalszego procesu składanego zamówienia, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b RODO *. Ponadto, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, podawane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych 2Times sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a RODO.  

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane wyłącznie na rzecz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa.  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty złożenia zamówienia w celu z nim związanym, w szczególności w związku z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, oraz do czasu cofnięcia zgody w celach marketingowych.  

f) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie (przy czym nie będzie miało ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem). Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

g) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak ich podania uniemożliwiać będzie nawiązanie i kontynuowanie procesu złożonego zamówienia. Natomiast brak wyrażenia którejkolwiek z poniższych zgód uniemożliwi informowanie o nowych produktach, usługach lub promocjach organizowanych przez administratora.  

h) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowanie treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej.  

  1. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności przez serwisprzelewy24.pl3
  2. Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest wiadomość, która zostaje automatycznie wysłana na wskazanego maila po zakończeniu procesu rezerwacji. W razie nie otrzymania maila potwierdzającego, prosimy o informację email: biuro@2times.pl.  
  3. Płatność dotyczy zaliczki obejmującej instruktaż. Cena nie ulega zmianie, jeśli Klient nie korzysta z pakietu zawartego w cenie. 
  4. Czas liczony jest od pełnej godziny, na którą wykonaliśmy rezerwację. Spóźnienie nie przesuwa początku godziny instruktażu.  
  5. Każdy Klient powinien być około 20min przed godziną rozpoczęcia instruktażu w celu przygotowania się do lekcji. 
  6. Zmiany terminu zarezerwowanego czasu są możliwe do 24 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji.
  7. W razie nagłych zmian pogodowych, powodujących zatrzymanie wyciągu, osoby, które nie mogły wykorzystać rezerwacji, mogą zmienić termin na każdy dostępny, pisząc na adres email kontakt@2times.pl lub dzwoniąc pod numer 733 755 571.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. W przypadku dokonania płatności w celu skorzystania z Usługi, Użytkownik może w nieprzekraczalnym terminie 14 dni odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji Usługi bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym 2Times sp. z o.o. przesyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@2times.pl i pod warunkiem okazania potwierdzenia przelewu/noty księgowej wystawionej za dokonanie danej płatności.
 
2. 2Times sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć wszelkie terminowo złożone oświadczenia Użytkowników o odstąpieniu od umowy.
 
3. Zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 
4. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy w pełni skorzystał z opłaconej Usługi. 5. Użytkownik traci prawo do zwrotu płatności przy złożeniu odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć. REKLAMACJE 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez 2Times sp. z o.o. 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@2times.pl. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 2Times sp. z o.o. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana w ww. terminie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wskazanie Użytkownika, który składa reklamację, szczegółowe określenie na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowanie, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące.
 
5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji na wszystkie usługi związane z nauczaniem, szkoleniem oraz edukacją sportową.

1. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

 
 

*RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.