Warunki rezygnacji


INFORMACJA  ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.

 1. Nazwa oferty : Warszawskie Półkolonie
 2. Forma wypoczynku: Zajęcia ogólno sportowe  
 3. Miejsce zajęć sportowych: Warszawa i/oraz Zalew Zegrzyński
 4. część stacjonarna: Warszawa i/oraz Zalew Zegrzyński

 

Rezygnacja z turnusu

 1. Opiekun może zrezygnować z udziału w Półkoloniach, przesyłając oświadczenie na adres kontakt@2times.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu wpłaconej zaliczki.
 2. Istnieje jednorazowa możliwość wymiany turnusów, jeżeli Opiekun poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 4 dni przed rozpoczęciem półkolonii. Warunkiem koniecznym zmiany terminu lub/i lokalizacji  jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc.
 3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora; osobie, która rezygnuje z półkolonii, wypłaca się kwotę potrąconą o koszta rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji.
  • rezygnacja na więcej niż 21 dni przed rozpoczęciem Turnusu – potrącane jest 0% wpłaty i/lub bezpłatne przeniesienie całej kwoty na inny turnus,
  • od 21 do 10 dni – potrącane jest 50% wartości wpłaty, lub przeniesie jej, z 0% potrąceniem na inny termin,
  • od 10 do 4 dni – przed rozpoczęciem turnusu powoduje całkowitą utratę  całość ceny.  Zwracana jest kwota stawki za wyżywienie jaka jest ustalona na 25zł/dziennie, lub przeniesie  uczestnika do innej lokalizacji, która się odbywa równolegle,
  • rezygnacja na mniej niż 4 dni przed rozpoczęciem się turnusu lub w czasie jego trwania,  powoduje całkowitą utratę  całość ceny i nie uprawnia do ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku nie odbycia się turnusu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych, uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty płatności lub nieodpłatnego uczestnictwa w innym terminie lub innej dostępnej lokalizacji. Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową Opiekuna o nastałej sytuacji nie później niż w przeciągu 4 dni przed rozpoczęciem półkolonii.